КАБИНЕТ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

         В кабинета се извършват:

 • Профилактични прегледи за ранно откриване на захарен диабет и преддиабет;
 • Изследване на кръвна захар и кетотела в урината;
 • Обучение на пациенти със захарен диабет за диетолечение, самоконтрол и предпазване от усложненията от диабета;
 • Обучение за техники на инжектиране  на инсулина и за работа с апарати за измерване на кръвна захар;
 • Медицински консултации и пълни изследвания при пациенти със захарен диабет, диспансерно наблюдение, ЕКГ контрол и лечение;
 • При необходимост насочване на пациенти с диабетна полиневропатия за консултация и лечение от физиотерапевт;
 • Медицински консултации и всички изследвания за заболявания на щитовидната  жлеза, диспансерно наблюдение, ЕКГ контрол, хормонален мониторинг и  лечение;
 • Медицински консултации и ранна диагностика на метаболитни заболявания – затлъстяване, инсулинова резистентност, нарушения в мастната обмяна – диетично и медикаментозно лечение;
 • Медицински консултации, диагностика и лечение на остеопороза, разчитане на остеодензитометрии , изследване на маркери за костното разграждане;
 • Медицински консултации, диагностика и лечение на всички останали ендокринни заболявания, хормонален мониторинг;
 • Издаване на протоколи за лекарства и други медикаменти по НЗОК;
 • При необходимост даване на медицински направления  за други специалисти;
 • При нужда насочване за болнично лечение;
 • Даване на мнение за временна нетрудоспособност, при случаи на необходимост;
 • Даване на заключение за ТЕЛК при ендокринни заболявания; 

    Други медицински услуги, които се извършват в кабинета :

 1. Обучение на болен с ендокринно заболяване
 2. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от ендокринно заболяване
 3. Антропометрична оценка и лечение на затлъстяването
 4. Интерпретация на резултатите от остеодензитометрия и лечение
 5. Ехография на щитовидна жлеза
 6. Индивидуално обучение/ и по групи/ на пациенти със затлъстяване чрез лекция и упражнения

д-р Вера Москова

Работен график:

вторнник   – 14:00 – 19:30

сряда и четвъртък – 09:00 – 13:00

РЕГИСТРАТУРА – тел. 02/866 54 12, 02/866 24 15, 0879 91 80 91