КАБИНЕТ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

В кабинета се извършват:

  • Консултативни прегледи;
  • Домашни посещения;
  • Измерване на костна плътност по програма;
  • Имобилизация;
  • Поставяне и сваляне на гипс;
  • Превръзки;
  • Ставна пункция;
  • Насочване за оперативно лечение;
  • Консултации за ТЕЛК;
д-р Яромир Николов
          
Работен график:
понеделник, четвъртък, петък от 09:00 до 12:00
вторник – 16,00 – 18,30
сряда от 15:00 до 18:00
РЕГИСТРАТУРА – тел. 02/866 54 12, 02/866 24 15, 0879 91 80 91