НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

          В кабинета се извършват:

  • Консултативни  прегледи;
  • Доплерова сонография  - екстракраниална и транскраниална./Доплерова сонография на магистрални и вътремозачни съдове/;
  • Акупунктура;
  • Блокада на периферен нерв;
  • Мокса.

д-р Иванка Пачолова

Работен график:

от понеделник до петък -  09:00  -  14:00

РЕГИСТРАТУРА – тел. 02/866 54 12, 02/866 24 15, 0879 91 80 91