НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

          В кабинета се извършват:

  • Консултативни  прегледи;
  • Доплерова сонография  - екстракраниална и транскраниална./Доплерова сонография на магистрални и вътремозачни съдове/;
  • Акупунктура;
  • Блокада на периферен нерв;
  • Мокса.

д-р Валентина Георгиева

Работен график:

понеделник – 14:00 – 19:30

вторник – 08:30 – 14:30

четвъртък -  13:30  -  19:00

д-р Кристина Кастрева

Работен график:

понеделник, вторник и сряда – 17:30 – 19:30

четвъртък 17:30 – 19:00


РЕГИСТРАТУРА – тел. 02/866 54 12, 02/866 24 15, 0879 91 80 91