ОНКОПРОФИЛАКТИЧЕН КАБИНЕТ

     В кабинета се извършват:

  • Консултативни прегледи.;
  • Ехографска диагностика.;
  • Оценка на риска от развитие на злокачествено заболяване:  

                при жените                                                              при мъжете 

-злокачествено заболяване                                           -злокачествено заболяване на

на млечни жлези;                                                                 бял дроб; 

-злокачествено заболяване                                           -злокачествено заболяване

на кожата;                                                                                на кожата;                        

-злокачествено заболяване                                          -злокачествено заболяване    

на щитовидна жлеза;                                                          на простата;   

-злокачествено заболяване                                          -злокачествено заболяване 

на бял дроб;                                                                            на дебело черво;

-злокачествено заболяване 

на дебело черво;    

                               

 д-р Кристиян Костов

Работен график:

вторник и четвъртък от 14:30 до 16:30 

РЕГИСТРАТУРА – тел. 02/866 54 12, 02/866 24 15, 0879 91 80 91