ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ

          В кабинета се извършват:

 • Консултация – оценка за установяване на психиатричен случай;  

 • Оценка на хода на приключване на психиатричен проблем;

 • Изследване на психиатричен статус;

 • Изследване на социални дисфункции;

 • Интервю за функциониране в семейството;

 • Оценка на суициден риск;

 • Оценка на риск от опасност за околните;

 • Интервю с близки на пациента;

 • Назначаване на лечение с  невролептици, антидепресанти, тимостабилизатори и проследяване на ефекта от медикаментозното лечение;

 • Индивидуална психотерапевтична сесия, психодинамична, подкрепяща, когнитивна,поведенческа, друга;

 • Сесия за сугестивна терапия при сексуална дисфункция, психосоциална  интервенция, фамилна терапия;

 • Изготвяне на медицинска характеристика за постъпване в дом за социални грижи и удостоверение за социални грижи;  

д-р Красимира Марчева
Работен график:
вторник и четвъртък от 15:00 – 18:30 

д-р Анна Майкова
Работен график:
четни дати от 16:30 – 18:30

желателно е предварително записване

РЕГИСТРАТУРА – тел. 02/866 54 12, 02/866 24 15, 0879 91 80 91