КАБИНЕТ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ и РЕХАБИЛИТАЦИЯ

В кабинета работят д-р Донко Георгиев-специалист по физикална медицина и рехабилитация и рехабилитаторите Валентина  Рангелова и Пламен Иванов 

Работно време:

Всеки работен ден от 08:00 до 19:30 часа

В  кабинета се извършват:    

             1. Първичен амбулатарен преглед;

 • Първичен преглед в дома;
 • Функционална оценка;
 • Тестове за измерване на гръбначен стълб;
 • Дихателна гимнастика;
 • Лечебна физкултура с определена цел;
 • Групова лечебна физкултура;
 • Лечение с положение.
 • Обучение в ходене и ползване на помощни средства
 • Обучение в ДЕЖ
 • Механотерапия
 • Криотерапия + пасивни упражнения
 • Мануална терапия
 • ПИР
 • Рефлекторен масаж – 10 мин.
 • Масаж на цяло тяло – 60 мин.
 • Масаж на гръб – 20 мин.
 • Масаж на лумбална област – 1 5 мин.
 • Масаж на яка – 15 мин.
 • Масаж на крайник /горен, долен/ – 15 мин.
 • Парафинолечение
 • Лазер терапия
 • Лазер пунктура

          2. Електро стимулация:

 • Лечение със средночестотни токове
 • Лечение с високочестотни токове
 • Магнитотерапия
 • Инхалационна терапия
 • Ултразвукова терапия

            3.Светло лечение

 • Магнитрон
 • Инфрачервен апликатор – 5 точки    


           4. ЛуготерапияЛечение с поморийска луга

 • Компрес с Луга
 • Ултразвук с Луга
 • Масаж с Луга – масаж на яка и масаж на гръб

           5. Линфен дренаж с апарат  

 

      Предлагат се и пакетни услуги по физиотерапия и рехабилитация.

РЕГИСТРАТУРА – тел. 02/866 54 12, 02/866 24 15, 0879 91 80 91