ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ

          В кабинета се извършва:

  • Прегледи;
  • Обработка на рани;
  • Превръзки;
  • Малки оперативни интервенции 


д-р Пламен Петков                                                            д-р Нина Любенова                                                                    

Работен график:                                            Работен график:

понеделник, сряда, петък -от 15:00 – 18:00             вторник и четвъртък от 15:00 – 18:00

РЕГИСТРАТУРА – тел. 02/866 54 12, 02/866 24 15, 0879 91 80 91