КАБИНЕТ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

            В кабинета се извършват:
 • Консултативни прегледи, диагностика и лечение на всички вътрешни заболявания;
 • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система ;
 • Предоперативна подготовка и заключение за оперативна интервенция в стационар;
 • Определяне на показатели на коронарния риск;
 • Ултразвуково изследване на коремни органи,малък таз, диагностика и лечение;
 • Изследване на стойности на кръвна захар с глюкомер;
 • Отчитане на показатели  на външно дишане;
 • При необходимост гастро –дуоденално  сондиране;
 • Антропометрична  оценка на затлъстяването;
 • Вземане на храчка и назофарингинален секрет за микробиологично и цитологично изследване;
 • При необходимост даване на медицинско направление за високо специализирани дейности и изследвания;
 • Консултации и насочване за болнично лечение;
 • Експертиза на временната нетрудоспособност- Председател на ЛКК;
 • Трудоустрояване  на работници  и служители при определени заболявания;
 • Подготовка и представяне пред ТЕЛК  за инвалидизиране;
 • Консултация и определяне  годността за водачи на МПС, за постъпване на работа в България и чужбина;
 • Консултации и заключение за българско гражданство пред Министерство на правосъдието;
            Работен график:
            вторник – 17.00 до 18.00
РЕГИСТРАТУРА – тел. 02/866 54 12, 02/866 24 15, 0879 91 80 91