ЕХОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ С ДОПЛЕР НА:

  • Сърце – ехокардиография;
  • Коремни органи;
  • Млечна жлеза;
  • Щитовидна жлеза;
  • Простата;
  • Съдове – доплерова сонография – екстракраниална и транскраниална;