Клинична лаборатория

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ “ДКЦ 13 СОФИЯ” ЕООД

Клиничната лаборатория работи според изискванията на Националния стандарт по клинична лаборатория, Правилата за добра лабораторна практика и при зачитане на Правата на пациента за получаване на достоверни и отговарящи на изискванията за качество лабораторни резултати.

Участва в системата за Външна оценка на качеството на лабораторните резултати.
Ежедневният контрол на качеството на лабораторните резултати е наше задължение.  Персоналът е с висока квалификация.

В клиничне лаборатория се изследва кръв и урина

 Работи се пълният спектър на клинико-лабораторните параметри:

  • хематологични изследвания;
  • биохимични изследвания;
  • коагулация;
  • хормони-тиреоидни хормони / щитовидна жлеза/: TSH, fT4, fT3,TAT,:MAT;Репродуктивни хормони;
  • Инсулин
  • Тумарни маркери
  • Сифилис, ХИВ, Хепатити

Работното време на лабораторията е всеки делничен ден от 7.30 до 18.00 часа.

Лабораторията се ръководи от д-р Тарлекова-лекар със специалност по клинична лаборатория.

Е-mail адрес: office@dkc13sofia.com
www.dkc13sofia.com