Лични лекари ул. Д. ХАДЖИКОЦЕВ

Д-р Добринка Георгиева

Специалност вътрешни болести и обща медицина

стаж над 30г.

четни дати от 13:30 до 19:30

нечетни дати от 07:30 до 13:30