ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

В кабинета се извършват:

  1. Консултативни прегледи;
  2. Диспансерно наблюдение на пациенти с гастроентерологични заболявания;
  3. Ултразвуково изследване на коремни органи;
  4. Фиброколоноскопия;

д-р Алма Генова

Д-р Генова е с дългогодишен стаж като гастроентеролог.Има специализация в Холандия.

Работeн график:

пон. – сряда  – петък – 9.30 – 13.30
вторн. и  четв.  -  14.00 – 18.00

РЕГИСТРАТУРА – тел. 02/866 54 12, 02/866 24 15, 0879 91 80 91