ПИ СИ АР – (PCR) – ТЕСТ

От 10 септември в ДКЦ – 13 София се предлага ПИ СИ АР – (PCR) – ТЕСТ – за COVID – 19.

Вземане на материал за изследването – ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 08:00 до 14:00 ЧАСА