ОЛКК

ОЛКК /обща лекарска консултативна комисия/ в 13-та ПОЛИКЛИНИКА - РАБОТИ